DIPLOM-IS KIOSKENDiplom-iskiosk med opprinnelig fasade med brunt listverk i mahogny.

DIPLOM-IS KIOSKEN


DIPLOM-IS KIOSKEN er en tidstypisk kiosk fra 1950 - 60 tallet som finnes i hele Norge.

Diplom-Is kiosken ble tegnet av Finn Wittersø i Diplom-Is og produsert av Reidar Røed Trevarefabrikk i Sandefjord og delvis av Laftebygg på Braskereidfoss.
DIPLOM - IS KIOSKEN
Firmaet Prestehagen (senere Reidar Røeds Trevarefabrikk)i Sandefjord laget en enkel bindingsverk kiosk etter tegninger av Finn Wittersø. Wittersø mente at mange av datidens kiosker, som ofte var bordsjapper med pulttak og åpen glugge - var stygge, og bestemte seg for å bruke den nye kiosken i markedsføringen av Diplom-Is.

POPULÆR KIOSK

Meierienes Iskremforening tok så ut en mønsterbeskyttelse på tegningen som ble til Diplom - Is kiosken. De ble plassert rundt omkring i hele landet langs veier og i bysentra, på sportsarenaer samt rekreasjonssteder som badestrender og campingplasser. Den opprinnelige kiosken hadde et grunn areal på 2 x 3 meter. Etter hvert ble kiosk typen supplert med modeller med større areal og vinterisolering. Kioskene ble nummerert med ei plate og produsert i et antall av 853 hos Reidar A. Røed trevarefabrikk i Sandefjord. Kioskene ble populære. Muligens var det de karakteristiske skrå side - veggene som satte sitt spesielle preg på kiosken, på fagspråket kalt Vidopp. Ellers må nevnes den store vindusflaten i fronten og det lakkerte listverket som utgjør den originale del av kledningen. På mange av de kioskene som fremdeles står igjen, har listverket pga slitasje i årenes løp blitt skiftet ut med tømmermannspanel. Taket var vanligvis dekket med takpapp og den bør skiftes med etter en viss periode.

JERNBANE PANEL

Det originale listverket i mahogny eller teak som utgjorde opprinnelig kledning, er pga slitasje i årenes løp blitt skiftet ut med tømmermannspanel på flere kiosker. Listverket var brun lakkert (se bildet) og sammen med vindus flaten dannet det en åpen tiltalende front. Dette bør taes vare på for å beholde kioskens originalitet
Restaurert kiosk med lakket listverk og nye vinduer.