DIPLOM-IS KIOSKEN


Fra Strand Leirsted ved Sandefjord i Vestfold i 2011. Tidligere direktør i Diplom-Is Brevik, Finn Wittersø, og Tancred Røed spiser is ved en nyrestaurert kiosk. Kiosken er nr. 5 og var blant de første fra Røed Trevarefabrikk.
Foto: Kurt André Høyessen.

DIPLOM-IS KIOSKEN

kjent innslag i Norge på 1950-60-70 tallet.


Diplom-Is kiosken ble tegnet av Finn Wittersø i Diplom-Is og produsert av Reidar Røed Trevarefabrikk i Sandefjord.
Det begynte med at Vestfold fylkesmuseum i starten av 1950 - åra ønsket en tømret kiosk på sitt område ved Slottsfjellet i Tønsberg. Disponenten på iskremfabrikken, Finn Wittersø, så for seg en kiosk med typisk skrånende form som på et stabbur og henvendte seg til en laftesnekker i Hallingdal. Siden han ikke kunne ta på seg oppgaven tok så fabrikken kontakt med firmaet Prestehagen (senere Røeds Trevarefabrikk) i Sandefjord som så laget en enkel bindingsverk kiosk etter tegninger av Finn Wittersø. Wittersø mente at mange av datidens kiosker, som ofte var bordsjapper med pulttak og åpen glugge - var stygge, og bestemte seg for å bruke den nye kiosken i markedsføringen av Diplom-Is.

POPULÆR KIOSK


Meierienes Iskremforening tok så ut en mønsterbeskyttelse på tegningen som ble til Diplom - Is kiosken. De ble plassert rundt omkring i hele landet langs veier og i bysentra, på sportsarenaer samt rekreasjonssteder som badestrender og campingplasser. Den opprinnelige kiosken hadde et grunn areal på 2 x 3 meter. Etter hvert ble kiosk typen supplert med modeller med større areal og vinterisolering. Kioskene ble nummerert med ei plate og produsert i et antall av 853 hos Reidar A. Røed trevarefabrikk i Sandefjord. Kioskene ble populære. Muligens var det de karakteristiske skrå side - veggene som satte sitt spesielle preg på kiosken, på fagspråket kalt Vidopp. Ellers må nevnes den store vindusflaten i fronten og det lakkerte listverket som utgjør den originale del av kledningen. På mange av de kioskene som fremdeles står igjen, har listverket pga slitasje i årenes løp blitt skiftet ut med tømmermannspanel.Mange kiosker har blitt malt, men denne kiosken med lakket listverk og originale vinduer har beholdt sitt opprinnelige utseende.