DIPLOM-IS KIOSKEN


Kiosken på bildet står på Olavsberget Camping i Porsgrunn og er noe ombygd i henhold til opprinnelig fassong.

TELEMARK

DIPLOM-IS KIOSKEN var et kjent innslag i Norge på 1960 tallet og i Telemark står det fremdeles noen igjen. Noen er i bruk på Campingplasser spesielt i sommersessongen. Blant disse kan nevnes Olavsberget i Porsgrunn, Brevikstranda i Bamble og Voje Camping i Drangedal.


På denne kiosken på Brevikstranda i Bamble er kledningen skiftet, men ellers stilen en typisk Diplom-Is kiosk. Den fungerer som kiosk og resepsjon.