DIPLOM-IS KIOSKEN


Denne røde kiosken, står ved E16 som går langs Slidrefjorden i Valdres. Kiosken som har skiltet Bondebua, befinner seg et par hundre meter nedenfor Lomen Stavkyrkje, har de originale detaljene inntakt og er i god stand. Den har periodevis vært i bruk om somrene.

OPPLAND

DIPLOM-IS KIOSKEN er en tidstypisk kiosk som var et kjent innslag i Norge på 1960 tallet. Diplom-Is kiosken ble tegnet av Finn Wittersø i Diplom-Is og produsert av Reidar Røed Trevarefabrikk i Sandefjord.

I Oppland er det noen ganske få kiosker igjen av Diplom-Is kiosk typen.
Oppe på fjellet i Vågå, like ved fylkesvei 51 ligger Storviksæter Camping. Ved inngangen til plassen står denne kiosken som er godt synlig fra veien. Kiosken er påbygget i bakkant og har to blå søplekasser i fronten. I følge eieren ble den flyttet hit fra Jetta Kafetria på Dovre på slutten av 1970-tallet.